Xe tải Faw sản phẩm của tập Đoàn Faw Trung Quốc. Là tập đoàn xe tải hạng nặng lớn nhất tại Trung Quốc. Tập Đoàn Faw cũng đã có VP đại diệntại Việt Nam để có thể sẵn sàng hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất cho khách hàng.