Xe trộn bê tông howo 5m3, công thức bánh xe 4×2 tiện dụng cho các công trình nhỏ.