Xe đầu kéo rơ mooc Howo 420HP

Xe đầu kéo rơ mooc Howo 420HP