Động cơ Diesel trên xe phun nước rửa đường tưới cây.